globalgap, aquaculture

Đào tạo nội bộ về chứng nhận GLOBALGAP Thủy sản

IQC- Ngày 16/4/2024, tại Văn phòng IQC đã diễn ra hoạt động đào tạo nội bộ về chứng nhận GLOBALGAP Thủy sản (GLOBALGAP IFA Aquaculture). Giảng viên nội bộ, Tiến sĩ Hán Quang Hạnh và chuyên gia đánh giá Phan Thị Yến đã có những chia sẻ về các Tiêu chí và Nguyên tắc của [...]