Ngày 03/4/2020, trong thông báo gửi tới các tổ chức chứng nhận GLOBALGAP đã được phê duyệt, FoodPLUS GmbH cho biết, việc sử dụng Ethoxyquin trong thức ăn chăn nuôi thủy sản và gia súc sẽ bị cấm từ tháng 6/2020 đối với các tổ chức sản xuất tại Châu Âu hoặc dự kiến bán vào thị trường châu Âu.

Thông báo có đoạn: “Để loại bỏ các bất cập trong tương lai và mâu thẫu với các thảo luận về dư lượng của Ethoxyquin và Butylated Hydroxytoluene (BHT) có trong thức ăn chăn nuôi dự kiến sử dụng cho thủy sản và gia súc, cũng như trong sản phẩm thực phẩm sử dụng cho người, chúng tôi muốn thông báo chủ động cho các bạn về khung pháp lý liên quan đến việc cấm Ethoxyquin trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở cấp EU (được sản xuất ở EU hoặc có ý định xuất khẩu sang các nước thuộc EU). Ngoài ra, chúng tôi cũng truyền đạt một số tuyên bố của EU về việc sử dụng BHT như một chất phụ gia thức ăn thay thế Ethoxyquin.

Ethoxyquin là một hợp chất hóa học được sử dụng rộng rãi như một chất chống oxy hóa để bảo quản bột cá và dầu cá để ngăn chặn sự nóng lên và làm biến chất của nguyên liệu thô trong quá trình vận chuyển.

Bột cá và dầu cá được sử dụng rộng rãi để sản xuất thức ăn hỗn hợp cho các loài thủy sản. Trong điều kiện xác định, bột cá có thể được thêm vào thức ăn hỗn hợp cho lợn và gia cầm. Có nguy cơ các hợp chất nói trên có thể chứa dư lượng ethoxyquin.

Ethoxyquin trước đây cũng được sử dụng làm thuốc trừ sâu.

Từ 01/6/2020, Ethoxyquin sẽ bị cấm hoàn toàn tại Liên minh Châu Âu trong thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Các tổ chức đánh giá chứng nhận cho thức ăn chăn nuôi hỗn hợp theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. sẽ phải chú ý tới các phần liên quan với CPCCs tương ứng:

CFM 5.6ff. “Phân tích nguyên liệu đầu vào”

CFM 7.2 ff. “Công thức và thông số kỹ thuật của thức ăn”

CFM 10.3 ff “Lấy mãu và phân tích thức ăn thành phẩm”

CFM 10.3.1 “Nhận thức về các hạn chế đối với MRL tại quốc gia dự kiến sản phẩm được bán (destination country)”

CFM 11.1 “Công bố thành phần”

Đối với các sản phẩm Cá, không có MRL đối với ethoxyquin, nhưng theo Trưởng ban Sức khỏe An toàn Thực phẩm EU, giá trị mặc định được chấp nhận áp dụng là 0,01mg/kg. Quy định nào áp dụng cho các nhà sản xuất tại EU và các nhà sản xuất dự định bán hàng vào EU.

Butylated hydroxytoluene (BHT) là một hợp chất hóa học được EU chấp thuận là phụ gia thức ăn và thực phẩm với mã là E321. Nó được sử dụng như một chất chống oxy hóa và thay thế ethoxyquin trong việc bảo quản bột cá và dầu cá. GLOBALG.A.P. cũng đã yêu cầu một tuyên bố của Tổng cục an toàn sức khỏe và thực phẩm của Ủy ban châu Âu về các yêu cầu MRL đối với BHT, và đã nhận được những thông tin sau đây: “Chất này vẫn được phép sử dụng ở EU làm phụ gia thức ăn chăn nuôi, nhưng không có MRL nào cho BHT được thiết lập trong các sản phẩm cá, trong trường hợp dư lượng BHT trong cá có liên quan đến việc sử dụng BHT làm phụ gia thức ăn tuân thủ đầy đủ các điều kiện luật pháp của EU, những điều đó nên được chấp nhận. Tuy nhiên, bất kỳ dư lượng nào được tìm thấy trong các sản phẩm cá phải an toàn (nghĩa là không vượt quá ADI – Lượng tiêu thụ trung bình hàng ngày – thông qua việc tiêu thụ của cá – là 0,25mg mỗi kg trọng lượng/ngày (EFSA 2012)), theo quy định chung yêu cầu đặt ra trong điều 14 của Quy định EC số 178/2002.

Qua đây, GLOBALG.A.P. yêu cầu bạn truyền đạt thông tin này đến chuyên gia đánh giá và khách hàng của bạn đang hoạt động tại thị trường EU, trong ngành sản xuất thức ăn hỗn hợp cũng như trong nuôi trồng thủy sản/chăn nuôi.”

Là tổ chức chứng nhận GLOBALGAP được phê duyệt tại Việt Nam. IQC trân trọng gửi tới quý vị, đặc biệt các đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi đã được chứng nhận GLOBALGAP biết và thực hiện phù hợp khuôn khổ luật pháp của Châu Âu.