IQC – Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC thông báo:

1. Toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty (bao gồm Trụ sở Hà Nội và Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh) nghỉ làm từ chiều ngày 26/07/2021 đến khi có thông báo mới.
2. Công ty bố trí 02 người trực luân phiên tại phòng Thử nghiệm và bộ phận Văn phòng. Khi làm việc yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch và khuyến cáo 5K (Khẩu trang, Khoảng cách, Khử khuẩn, Không tụ tập, Khai báo).

Trong thời gian nghỉ giãn cách, xin vui lòng liên hệ theo các thông tin sau:

    • Trực văn phòng Hà Nội: Trần Hương: 0966191378
    • Trực văn phòng thành phố Hồ Chí Minh: Thoại Hân: 0906236717

Đồng thời, công ty hoạt động theo hình thức làm việc từ xa. Mọi hoạt động chứng nhận, thử nghiệm vẫn diễn ra bình thường.

Trân trọng thông báo.