Chuyên gia đánh giá VietGAP tại trang trại Vải thiểu Lục Ngạn

VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi.

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ  tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

Chuyên gia đánh giá VietGAP tại trang trại Vải thiểu Lục Ngạn
Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm Hải, chuyên gia đánh giá GLOBALGAP và VietGAP tại trang trại vải thiều áp dụng tiêu chuẩn VietGAP tại Lục Ngạn.

Giới thiệu chung

Sau khi gia nhập WTO, ngành xuất khẩu Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực; Tuy nhiên, lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ra nước ngoài chưa được như kỳ vọng. Một phần nguyên nhân chính là hàng hóa của chúng ta vấp phải các quy định về tiêu chuẩn hàng hóa rất khắt khe của các nước nhập khẩu. Hiện nay, thị trường xuất nhập khẩu nông sản-thủy sản-thực phẩm trên thế giới đang được kiểm soát bởi những tiêu chuẩn rất cao về chất lượng sản phẩm cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Nắm bắt được những khó khăn trên, từ năm 2006, ASEAN đã công bố bản quy trình GAP (Good Agricultural Practices: Thực hành nông nghiệp tốt) chung cho các nước thành viên. Và ngày 28-1-2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tiêu chuẩn riêng của Việt Nam có tên viết tắt là VietGAP.

Ngày 17/10/2017, Bộ KHCN đã ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) 11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) – Phần 1: Trồng trọt. Tiêu chuẩn này có hiệu lực từ ngày 17/10/2017. IQC đã ban hành thông báo về việc chuyển đổi chứng nhận VietGAP sang tiêu chuẩn TCVN 11892-1:2017.

Quý vị quan tâm tới tiêu chuẩn này, có thể tham khảo so sánh: Giống và khác nhau giữa quy trình VietGap cũ và tiêu chuẩn VietGap mới.