CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH IQC

CÁCH TÍNH PHÍ ĐÁNH GIÁ

IQC tính phí đánh giá chứng nhận theo các quy định của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF, phương thức IAF MD5:2015. Để biết thêm thông tin về cách tính  phí, vui lòng tham khảo thông tin phía dưới.

Cách tính phí đánh giá chứng nhận