tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ VIỆT NAM

Tại Việt Nam bộ Tiêu chuẩn TCVN 11041:2017 là tiêu chuẩn dành cho tổ chức sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn dành cho nông trại áp dụng để có thể đáp ứng các yêu cầu chứng nhận hữu cơ Việt Nam gồm có:

– TCVN 11041-1:2017, Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ,

– TCVN 11041-2:2017, Phần 2: Trồng trọt hữu cơ,

– TCVN 11041-3:2017, Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ,

– TCVN 11041-5:2018, Phần 5: Gạo hữu cơ,

– TCVN 11041-6:2018, Phần 6: Chè hữu cơ,

– TCVN 11041-7:2018, Phần 7: Sữa hữu cơ,

– TCVN 11041-8:2018, Phần 8: Tôm hữu cơ.

Chứng nhận hữu cơ mang lại lợi ích gì?

Đối với nhà sản xuất, chứng nhận mang lại giá trị cao cho sản phẩm từ trang trại. Giúp sản phẩm dễ dàng đến được các thị trường “khó tính”, có yêu cầu cao về thực phẩm an toàn và sạch. Việc thực hiện và chứng nhận còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, khi mà các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thường được ưu tiên trao đổi tại đó. Ngoài ra, áp dụng và được chứng nhận hữu cơ cũng là một cam kết của nhà sản xuất về bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, giảm tối đa rác thải, bảo vệ nguồn đất, nước, vi sinh vật và hệ sinh thái. Giúp con người phát triển hài hòa và bền vững với thiên nhiên.

Làm thế nào để được chứng nhận hữu cơ?

 1. Trang trại cần tải về tiêu chuẩn hữu cơ tương ứng với sản phẩm mà trang trại đang sản xuất. Trang trại có thể liên hệ với IQC để được hỗ trợ thêm thông tin về tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam.
 2. Áp dụng các điểm kiểm soát cần thiết trong tiêu chuẩn hữu cơ.
 3. Tự đánh giá nội bộ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 4. Đăng ký chứng nhận với IQC.
 5. Nhận chứng chỉ nếu vượt qua cuộc đánh giá chứng nhận.

Tại sao trang trại nên sử dụng dịch vụ chứng nhận của IQC?

chứng nhận hữu cơ, chung nhan huu co, chung chi huu co

 • IQC là tổ chức của Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực để đồng hành cùng trang trại Việt trong cạnh tranh toàn cầu.
 • IQC là tổ chức chứng nhận có năng lực theo chuỗi thực hành nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã sử dụng trọn gói các dịch vụ chứng nhận nông nghiệp của IQC.
 • IQC đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nhận cho hoạt động đánh giá theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam.
 • Được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá giám sát để nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Chuyên gia đánh giá của IQC có năng lực và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • IQC có phòng thử nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025, đáp ứng các yêu cầu trọn gói trong dịch vụ chứng nhận.

TÌM HIỂU THÊM VỀ TIÊU CHUẨN HỮU CƠ VIỆT NAM

KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

HỮU CƠ VIỆT NAM