Thông tư 33/2016/TT-BCT & Thông tư 36/2015/TT-BCT

CHỨNG NHẬN HỢP QUY KHĂN GIẤY VÀ GIẤY VỆ SINH

Chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh là gì?

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 33/2016/TT-BCT (Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh), chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 về QCVN 09: 2015/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh. Theo đó, kể từ 01/01/2018 đối với những đơn vị sản xuất hay nhập khẩu mặt hàng trên phải chứng nhận hợp quy và sản phẩm phải mang dấu hợp quy trước khi sản phẩm lưu thông và tiêu thụ trên thị trường

Chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh mang lại lợi ích gì?

 • Đối với người (nhà) sản xuất

Chứng minh doanh nghiệp đã tuân thủ quy định; quy chuẩn của pháp luật Việt Nam

Khẳng định chất lượng sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh. Tạo dựng niềm tin của khách hàng; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát quá trình sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả; giảm thiểu tối đa chi phí và rủi ro

 • Đối với người tiêu dùng, cộng đồng

Chứng nhận hợp quy góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung thông qua việc tạo ra các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh an toàn.

 • Đối với cơ quan quản lý nhà nước

Chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh là công cụ, căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát chất lượng sản phẩm giấy đang được lưu hành trên thị trường.

Làm thế nào để được chứng nhận Hợp quy giấy?

 1. Nhà sản xuất cần tải về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 09:2015/BCT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHĂN GIẤY VÀ GIẤY VỆ SINH
 2. Áp dụng các điểm kiểm soát cần thiết trong Quy chuẩn.
 3. Nhà sản xuất chủ động lấy mẫu, thử nghiệm sản phẩm tại Tổ chức thử nghiệm có đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP
 4. Tự đánh giá/kiểm tra nội bộ theo các điểm kiểm soát.
 5. Đăng ký chứng nhận hợp quy với IQC, đơn vị được Bộ Công thương chỉ định.
 6. IQC sẽ tiến hành đánh giá điều kiện sản xuất và lấy mẫu thử nghiệm tại hiện trường.
 7. Nhận chứng chỉ hợp quy do IQC cấp nếu tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu của quy chuẩn.

Phương thức đánh giá hợp quy

Đánh giá theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

Đánh giá giám sát

Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp, mỗi sản phẩm công bố hợp quy phải được lấy mẫu để đánh giá giám sát với tần suất không được quá 12 tháng/1 lần và thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này với tần suất ít nhất 01 năm/lần/chỉ tiêu.

Tại sao nhà sản xuất nên sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy của IQC

 • IQC là tổ chức chứng nhận hợp quy giấy được Bộ Công thương chỉ định.
 • IQC là tổ chức của Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực để đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong cạnh tranh toàn cầu.
 • IQC đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nhận cho hoạt động đánh giá sự phù hợp.
 • Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đánh giá giám sát hàng năm để nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Được thanh tra, kiểm tra, giám sát bởi các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ theo đúng quy định.
 • Chuyên gia đánh giá của IQC có năng lực và kinh nghiệm lâu lăm trong lĩnh vực chứng nhận hợp quy giấy

TÌM HIỂU THÊM VỀ QUY CHUẨN KHĂN GIẤY VÀ GIẤY VỆ SINH

No Content Available
KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

HỢP QUY KHĂN GIẤY VÀ GIẤY VỆ SINH