Quy định sử dụng dấu chứng nhận

Hướng dẫn sử dụng dấu đối với khách hàng được chứng nhận các Hệ thống quản lý Hướng dẫn sử dụng dấu đối với khách hàng được chứng nhận hợp chuẩn Hướng dẫn sử dụng dấu đối với khách hàng được chứng nhận hợp quy Hướng dẫn sử dụng dấu đối với khách hàng được [...]

IQC đủ năng lực đánh giá các Hệ thống quản lý

(IQC) Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, IQC liên tục cập nhật các tiêu chuẩn mới của Quốc tế và Việt Nam. Trong năm 2015, IQC đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành đánh giá chứng kiến hoạt động Đánh giá […]