Ngày 11/02/2018, tại Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC đã diễn ra cuộc đánh giá nội bộ cho hoạt động chứng nhận GLOBALGAP.

Đánh giá nội bộ là hoạt động bắt buộc của bất cứ tổ chức nào khi áp dụng các hệ thống quản lý. Trong vòng 12 tháng hoặc bất thường, tổ chức phải tiến hành các hoạt động đánh giá nội bộ.

chứng nhận globalgap

Khó khăn lớn nhất đối với đoàn đánh giá nội bộ của IQC đối với chương trình chứng nhận GLOBALG.A.P. là kinh nghiệm đánh giá GLOBALGAP và hiểu biết về tiêu chuẩn này.

Để giải quyết, Ban lãnh đạo công ty đã nhất trí để ông Đào Quang Trung, in-house trainer tiến hành đào tạo thêm cho các chuyên gia đánh giá nội bộ về các yêu cầu của GLOBALGAP đối với bản cập nhật 5.1.