(IQC) Ngày 08/3/2017, Công ty CP Chứng nhận và Giám định IQC đã tiến hành buổi đào tạo kiến thức GLOBALG.A.P. cho toàn bộ nhân viên kinh doanh.

Tại buổi đào tạo, ông Đào Quang Trung, chuyên gia đánh giá trưởng GLOBALG.A.P. của IQC đã trình bày các vấn đề cốt lõi của tiêu chuẩn, khái quát các yêu cầu đối với từng đối tượng khách hàng.

Hoạt động đào tạo kiến thức cho nhân viên kinh doanh được diễn ra thường xuyên tương đương đào tạo chuyên gia. Quan điểm của IQC là “đúng ngay từ đầu”, vì vậy, việc tiếp xúc khách hàng, trao đổi thông tin với khách hàng luôn được ưu tiên.

Ngoài các hoạt động đào tạo kiến thức chuyên ngành, IQC thường xuyên tổ chức các buổi seminar, trao đổi về các kỹ năng mềm, kỹ năng thuyết trình, tư duy mind map cho nhân viên của mình nhằm nâng cao tri thức của tổ chức.