localgap

Ngày 07/07/2020, tại Cologne, Đức, tổ chức GLOBALG.A.P. đại diện là Tiến sĩ Kristian Moeller, CEO đã ký thỏa thuận phê duyệt IQC là tổ chức đánh giá tiêu chuẩn localgap và cấp chứng thư localgap tại Việt Nam.

Theo đó, IQC được phép đánh giá và cấp chứng thư phù hợp cho trang trại trồng trọt các tiểu phạm vi: Rau và Trái cây, Cây lương thực.

Tiêu chuẩn localgap Primary Farm Assurance được chia thành hai mức: Foundation (Nền tảng) và Intermediate (Trung bình) với trọng tâm tập trung vào an toàn thực phẩm, có bao gồm truy xuất nguồn gốc. Theo đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm được thực hiện dựa trên các đánh giá rủi ro và thiết lập các biện pháp kiểm soát phù hợp. Còn các yêu cầu liên quan đến môi trường, sức khoẻ và an sinh người lao động được giảm đến mức thấp nhất cho phù hợp với năng lực của nông hộ sản xuất nhỏ.

localgap
Gia đình tiêu chuẩn GLOBALGAP với localgap là bộ tiêu chuẩn với số lượng tiêu chí thấp nhất.

Với phiên bản v5. localgap đã hoàn thiện và bổ sung thêm những yếu tố mới, bao gồm yếu tố về đầu vào, yếu tố về tổ chức sản xuất, đồng thời tạo ra hệ thống tiêu chuẩn hài hòa hơn, đưa doanh nghiệp từng bước hội nhập vào thị trường quốc tế. Phiên bản này thay thế cho các phiên bản trước đó, bắt đầu có hiệu lực từ 15/10/2019 và bắt buộc từ 15/10/2020.

Tiêu chuẩn LocalGAP là cách tiếp cận kịp thời, khi yêu cầu của người tiêu dùng thế giới ngày một nâng cao, trong bối cảnh thu nhập và mức sống phát triển. Ví dụ tại thị trường lớn như Trung Quốc, trước đây hàng Việt Nam khi xuất khẩu sang không cần truy xuất hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, nhưng hiện nay, toàn bộ mặt hàng nước ta đều phải chứng minh được nguồn gốc.

Áp dụng và được đánh giá localgap sẽ giúp tạo bước đệm cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận từng bước với thực hành nông nghiệp tốt theo chuẩn quốc tế, được sự thừa nhận rộng rãi của đa số các thị trường khó tính thế giới. Theo đó, các sản phẩm được đánh giá, cấp chứng thư localgap sẽ được tổ chức GLOBALGAP cấp mã số LGN (Localgap Number) và có thể truy xuất tình trạng Chứng thư trên trang của họ.

Các trang trại quan tâm tới tiêu chuẩn này có thể liên hệ với IQC để được hỗ trợ miễn phí thông tin.