Ngày 23/6/2020, tại khách sạn Hà Nội Fortuna Hotel đã diễn ra Hội thảo “Tầm nhìn và đối thoại công – tư ngành rau quả Việt Nam và Khởi động Dự án ASEAN AgriTrade”

Tham dự Hội thảo có đại diện các thành viên Nhóm công tác PPP ngành hàng rau quả, các Bộ/ngành, các Hiệp hội và đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành rau quả, GIZ, đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh, thành phố sản xuất rau quả trọng điểm trong cả nước. IQC tham dự với đại diện ban lãnh đạo và chuyên gia đánh giá.

Hội thảo là cơ hội tốt để các bên có liên quan đối thoại, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để phát triển hợp tác trong áp dụng các tiêu chuẩn bền vững ngành hàng rau, quả, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đại diện Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản bền vững tại ASEAN”

Tại phiên thảo luận nhóm về các giải pháp thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn bền vững trong ngành rau quả ở Việt Nam, IQC đã đưa ra những bất cập, khó khăn, thách thức trong hoạt động chứng nhận các tiêu chuẩn GLOBALG.A.P., VietGAP và các giải pháp để tháo gỡ những trở ngại này.

Một số trở ngại, khó khăn trong hoạt động chứng nhận được chỉ ra trong phiên thảo luận nhóm công tác.

Hội thảo “Tầm nhìn và đối thoại công – tư ngành rau quả Việt Nam và Khởi động Dự án ASEAN AgriTrade” hứa hẹn sẽ tháo gỡ các khó khăn hiện tại của doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, giúp các sản phẩm nông nghiệp an toàn, phát triển bền vững, mang lại giá trị cao, đồng thời giảm các áp lực tới môi trường và minh bạch hóa thông tin.