Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) cho biết, tổ chức này đã cập nhật những điểm mới của ASTM 963 quy định về đồ chơi trẻ em.

Trong buổi làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam mới đây, đại diện Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), ông Jake Miller, Tùy viên An toàn sản phẩm Khu vực tại Bắc Kinh cho biết, tiêu chuẩn ASTM 963 đã cập nhật những quy định mới nhằm nâng cao tiêu chuẩn của sản phẩm đồ chơi trẻ em nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu chấn thương cho trẻ.

Theo ông Jake Miller, hiện nay CPSC có các quy định áp dụng cho đồ chơi ngoài tiêu chuẩn ASTM F963, ISO 8124, ISO 62115, tất cả đồ chơi trẻ em phải đáp ứng các quy định của FHCA và CPSA, quy định của FDA, đạo luật của tiểu bang, hướng dẫn vè An toàn đồ chơi của Liên minh Châu Âu…

Đại diện CPSC cho biết, đối với tiêu chuẩn ASTM F963, quy định chi tiết các yêu cầu toàn diện về mặt cơ học, vật lý, chất lượng vật liệu. Ngoài ra, các yêu cầu về điện, tính bắt lửa, độc chất, vệ sinh vi trùng, dán nhãn. Tiêu chuẩn này ASTM F963 được quy định bắt buộc từ tháng 6/2012, các sản phẩm trong phạm vi tiêu chuẩn phải được thử nghiệm và chứng nhận bởi bên thứ ba.

Đồ chơi “made in Vietnam” xuất khẩu sang Mỹ phải đáp ứng các quy định của tiêu chuẩn ASTM

Những thay đổi từ tiêu chuẩn ASTM F963-08 sang F963-11 

Các nguyên tố nặng – bổ sung yêu cầu về chất nền và quy trình tạo chất tổng hợp

Bổ sung nguyên tắc thiết kế cho đồ chơi khi tắm

Đồ chơi với phần đầu hình cầu/gần hình cầu-làm rõ yêu cầu bằng cách bổ sung các ví dụ và minh họa

Màng nhựa – nêu rõ ràng yêu cầu này áp dụng cho tất cả các loại mạng, không chỉ ở phần đóng gói

Lục lạc/Đồ gặm nướu/Đồi chơi để bóp – bổ sung sự miễn trừ đối với các đồ dạng lưới lọc mềm

Bẫy dạng hàm răng – thay đổi thang đo để bổ sung chiều thứ ba

Sự ổn định/ quá tải của ghế và đồ chơi dạng cưỡi-làm rõ phương thức thử nghiệm

Bóng Yo –Yo – làm rõ phương thức thử nghiệm

Đồ chơi âm thanh – đơn giản hóa và làm rõ phương thức thử nghiệm

ASTM F963-16 Sửa đổi

Nam châm: Thay đổi theo ISO 8124 và EN71-bổ sung thử nghiệm ngâm nước và thử nghiệm nén; thay đổi tiêu chuẩn thang đo, chỉ rõ khuôn kim loại; các thay đổi khác

Đồ chơi có thể phóng ra: Thay đổi để phù hợp với ISO8124 và EN71-giá trị KED cho phép bây giờ là 2.500J/M2; bổ sung yêu cầu về chiều dài 57mm cho đồ chơi dạng súng giác hút; bổ sung yêu cầu cho đồ chơi dạng súng kích hoạt bằng miệng; yêu cầu về phi tiêu bọt biển và giác hút; sử dụng thang đo cho kích thước cạnh dẫn hướng của đồ chơi dạng súng cứng; các thay đổi nhỏ khác.

An toàn vi trùng học: Làm rõ và định nghĩa các yêu cầu; cho phép phương pháp thay thế (CTFA); Làm rõ giới hạn vi trùng và thử thách cơ thể.

Độ sạch của vật liệu nhồi: đơn giản hóa phương thức thử nghiệm

Pin dạng đồng xu/cúc áo: bổ sung nhãn cảnh báo

Pin Lithium-ion bổ sung về nhiệt độ, giới hạn dòng điện

Bổ sung yêu cầu về nhiệt độ giãn nở

Nguyên tố nặng: Làm rõ những sửa đổi đối với vải và nhãn dán, bổ sung HD-XRF màng tổng trong polyme

Làm rõ các thay đổi đối với đồ chơi va chạm, dùng để bóp

Đồ chơi âm thanh: Điều chỉnh 1 phần theo EN71, bổ sung định nghĩa về đồ chơi kéo đẩy

Theo ông Jake Miller, tiêu chuẩn ASTM cũng quy định rõ không dùng dây đai cho yên cương của đồ chơi dạng cưỡi lên, hạn chế đồ chơi dạng cưỡi lên, làm rõ các yêu cầu về quá tải cho đồ chơi dạng cưỡi lên…

Trước sự thay đổi, bổ sung của tiêu chuẩn ASTM trong quản lý chất lượng đồ chơi của Mỹ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam có các sản phẩm đồ chơi xuất khẩu cần phải cập nhật thông tin và các quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, đặc biệt là Mỹ – thị trường có những yêu cầu rất khăn khe về vấn đề an toàn cho người sử dụng.

(Nguồn: vietq.vn)