Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10 hàng năm là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hóa trên toàn thế giới nhằm chia sẻ bí quyết và chuyên môn để xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế để thúc đẩy thương mại, phổ biến các kiến thức và tiến bộ khoa học công nghệ. Ngày tiêu chuẩn thế giới được đề xuất bởi 03 tổ chức xây dựng tiêu chuẩn lớn nhất thế giới là Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) và Liên minh viễn thông quốc tế (ITU). Mỗi năm 03 tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu thế giới ISO, ITU và IEC đều thống nhất và đưa ra một chủ đề mới với các mục tiêu khác nhau, chủ đề năm nay là “Tiêu chuẩn tạo dựng lòng tin”. Chủ đề khẳng định vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong việc xây dựng lòng tin. Các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn luôn được gắn với một biểu tượng tin cậy về chất lượng, an toàn, khả năng tương thích.

Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10/2016 năm nay là:

“Tiêu chuẩn kết nối chúng ta bằng các phương thức truyền thông, quy phạm thực hành và khuôn khổ hợp tác tin cậy. Thông qua việc đưa ra cách hiểu chung về những khía cạnh tương hỗ của truyền thông hay giao dịch, tiêu chuẩn trở nên thiết yếu cho hoạt động giao thương cùng có lợi và nguồn lực gia tăng hiệu quả cho thương mại quốc tế.

Mọi tương tác xã hội cần dựa trên việc cùng tôn trọng các bộ quy tắc, khái niệm hoặc ý nghĩa cơ bản – tiêu chuẩn quốc tế hệ thống hóa các quy tắc này để đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận được.

Sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế được mang trên mình một biểu tượng tin cậy về chất lượng, an toàn, khả năng tương thích. Tiêu chuẩn khẳng định tính đa dạng của thế giới liên kết, tạo nên sự thống nhất trên các phương diện chung mà ở đó chúng ta cần chắc chắn rằng mình đang trao đổi về cùng một điều khoản”.

How do standards build trust?