localgap PFA vẫn được gọi vui là “tiêu chuẩn quốc tế cho hộ nghèo”, với số lượng các điểm yêu cầu tuân thủ ít hơn rất nhiều so với GLOBALGAP. localgap hướng tới mục đích giúp các nhà sản xuất áp dụng các thực hành nông nghiệp tốt có thể cải thiện hiệu quả quản lý trang trại, cắt giảm rủi ro an toàn thực phẩm và tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm. Thông qua các bước này, các nhà sản xuất có thể tăng quyền truy cập vào thị trường địa phương và khu vực. localgap được xây dựng còn nhằm mục đích như bước đệm cho các trang trại tiến tới các tiêu chuẩn cao hơn như GLOBALGAP.

Các mức của tiêu chuẩn localgap PFA

localgap FPA chia ra làm hai mức: Foundation Level (Mức Nền tảng) và Intermediate Level (Mức Trung bình), với các mức này, số điểm yêu cầu cũng sẽ khác nhau.

Mức Nền tảng (Foundation Level) là bước khởi đầu đầy quan trọng với các trang trại bằng việc áp dụng các yêu cầu về truy xuất, an toàn thực phẩm ở mức cơ bản.

Mức Trung bình (Intermediate Level) bổ sung thêm các mức độ nâng cao của việc truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu về an toàn thực phẩm khắt khe hơn và thêm một chút yêu cầu về an toàn, sức khỏe người lao động, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Đây cũng là mức cao nhất của tiêu chuẩn localgap PFA.

Bảng số sánh số lượng yêu cầu của localgap PFA với GLOBALG.A.P. IFA

IQC thử so sánh số lượng yêu cầu của tiêu chuẩn logalgap PFA và GLOBALG.A.P. IFA đối với tiểu phạm vi Rau và Quả (Fruit and Vegetables), kết quả cho thấy, đối với tiêu chuẩn localgap PFA mức Foundation Level, số lượng yêu cầu là 84, Intermediate Level số lượng yêu cầu là 98, tiêu chuẩn GLOBALGAP IFA số lượng yêu cầu là 221.

Như vậy, có thể dễ dàng nhận ra, mức độ yêu cầu của localgap PFA chỉ bằng 1/3 so với yêu cầu của GLOBALGAP IFA tương ứng.

Lợi ích của trang trại khi áp dụng tiêu chuẩn localgap PFA

  1. Vận hành trang trại theo một thực hành tốt.
  2. Loại bỏ được các rủi ro liên quan tới an toàn thực phẩm.
  3. Tuân thủ chủ động với các yêu cầu của  pháp luật về an toàn thực phẩm
  4. Nâng cao được giá trị thương hiệu của trang trại an toàn trong thái độ của người tiêu dùng.
  5. Dễ dàng tiếp cận thị trường
  6. Cung cấp các thông tin chi tiết, cụ thể và trung thực, tạo niềm tin cho người mua và nhà bán lẻ thông qua truy xuất quá trình sản xuất.
  7. Được cung cấp tiêu chuẩn localgap PFA miễn phí để thực hành.
localgap
localgap

Ngoài ra, việc áp dụng tiêu chuẩn localgap PFA cũng rất tiết kiệm vì:
Không tốn tiền chứng nhận như tiêu chuẩn GLOBALGAP IFA

 1. Có thể giảm chi phí bằng cách tham gia dưới dạng nhóm hộ (Option 2)
 2. Trang trải chỉ cần áp dụng theo mức tiêu chuẩn mà bên mua hoặc nhà bán lẻ yêu cầu.
 3. Học được cách thức vận hành trang trại theo tiêu chuẩn và dễ dàng tiếp cận cách thức để được chứng nhận theo GLOBAGAP IFA.

Liên hệ IQC để được hỗ trợ tài liệu tiếng Việt về tiêu chuẩn này hoàn toàn miễn phí.