Căn cứ thông tư 06/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 21 tháng 06 năm 2017 về việc sửa đổi thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 09 năm 2012 quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Chứng nhận VietGAP); Bãi bỏ Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP); Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/04/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP); Quyết định số 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa; Quyết định số 2999/QĐ- BNN-TT ngày 09/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho cà phê.

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC xin thông báo:

Từ ngày 30 tháng 07 năm 2018, IQC sẽ thực hiện tất các cuộc đánh giá chứng nhận VietGAP theo tiêu chuẩn  TCVN 11892-1:2017.
Các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAP trồng trọt theo quy định của Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT trước ngày 06/08/2018 được sử dụng Giấy chứng nhận VietGAP đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận VietGAP và được giám sát theo quy định của IQC.
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC thông báo để Quý đơn vị được biết.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC
Ô 6 – BT 4 – Khu đô thị mới Cầu Bươu – Thanh Trì – Hà Nội

Tel: 0243.999.4712            Fax: 0246.288.6227
Email: info@iqc.com.vn
Web: www.iqc.com.vn

Trân trọng./.

[stm_sidebar sidebar=”1779″][stm_sidebar sidebar=”2346″][stm_sidebar sidebar=”1780″]