CIPRO GLOBALGAP IQC

Hà Nội – Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2019, GLOBALGAP đã tiến hành đánh giá tại văn phòng IQC. Đây là công việc định kỳ và bắt buộc đối với tất cả các tổ chức được công nhận cung cấp dịch vụ chứng nhận GLOBALGAP mà FoodPLUS phê duyệt. Trước đó, ông Daniel Oblitas cũng đã tiến hành đánh giá CIPRO tại nhà sản xuất do IQC chứng nhận GLOBALGAP,

Hoạt động này được diễn ra sau hơn hai năm kể từ khi IQC được GLOBALGAP chính thức phê duyệt đầy đủ. Trước đó, IQC đã được GLOBALGAP phê duyệt là tổ chức đánh giá phạm vi Chứng nhận Chăn nuôi GLOBALGAP và Chứng nhận Sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp theo tiêu chuẩn GLOBALGAP.

CIPRO_GLOBALGAP_IQC, chứng nhận globalgap
Chuyên gia GLOBALGAP, Tiến sĩ Kliment Petrov đang thảo luận các phát hiện đánh giá với Ban lãnh đạo IQC

Chuyên gia đánh giá của GLOBALGAP là Tiến sĩ Kliment Petrov, đến từ Bulgaria. Ông là người làm việc lâu năm tại GLOBALGAP với rất nhiều kinh nghiệm đánh giá đảm bảo sự phù hợp của chương trình CIPRO.

Sau hai ngày đánh giá, chuyên gia Kliment Petrov đã đưa ra nhiều phát hiện giúp IQC có thể cải thiện tốt hơn năng lực chứng nhận.

Thay mặt công ty, ông Đào Quang Trung, quản lý chương trình chứng nhận đã cảm ơn và cam kết sẽ cải tiến theo các phát hiện của chuyên gia GLOBALGAP.

CIPRO (The Certification Integrity Program) là chương trình theo dõi và đánh giá năng lực của tất cả các tổ chức chứng nhận được phê duyệt. Nó giúp GLOBALGAP đảm bảo rằng các tổ chức chứng nhận đang tiến hành các cuộc đánh giá đúng theo các hướng dẫn và quy trình GLOBALGAP. Nó cũng giúp xác nhận rằng tiêu chuẩn và tiêu chí được sử dụng là đồng thuận trên toàn cầu trong chương trình GLOBALGAP.
CIPRO thiết lập một quá trình đảm bảo chất lượng, nâng cao minh bạch. Chương trình này bao gồm theo dõi các tổ chức chứng nhận đã được phê duyệt, các báo cáo về vượt ngưỡng dư lượng, và cung cấp năng lực trong quản lý an toàn thực phẩm, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo.

Nguồn: IQC marketing.