Tiến sĩ Hán Quang Hạnh, chuyên gia đánh giá GLOBALG.A.P., giảng viên GLOBALG.A.P. trình bày tại hội đàm.
Ngày 14 tháng 4 năm 2019, IQC đã tham gia buổi tọa đàm “Định hướng và phát triển nông nghiệp hữu cơ” được tổ chức tại Công ty Cổ phần EMI Nhật Bản.
Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận lợi ích của việc áp dụng công nghệ mới, sử dụng các chế phẩm sinh học thay thế cho hóa chất công nghiệp không mang tính bền vững sinh thái.
Tiến sĩ Hán Quang Hạnh, chuyên gia đánh giá GLOBALG.A.P., giảng viên GLOBALG.A.P. trình bày tại hội đàm.
Tiến sĩ Hán Quang Hạnh, chuyên gia đánh giá GLOBALG.A.P., giảng viên GLOBALG.A.P. của IQC trình bày tại buổi tọa đàm.
Đại diện IQC, chuyên gia đánh giá GLOBALG.A.P., giảng viên GLOBALG.A.P., Tiến sĩ Hán Quang Hạnh đã trình bày các vấn đề liên quan tới các yêu cầu của thế giới đối với nông nghiệp, các rào cản và khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt khi tham gia thị trường nông sản toàn cầu.
Trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp tham dự, ông Nguyễn Văn Thắng, phó Tổng giám đốc IQC đã giúp doanh nghiệp phân biệt các tiêu chuẩn nông nghiệp sạch và an toàn, cách tính phí chứng nhận và quy trình đánh giá chứng nhận GLOBALG.A.P. của IQC.
Cuối chương trình, các đại biểu tham dự liên hoan nông sản sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình canh tác.
Nguồn: IQC Marketing