chứng nhận globalgap, chung nhan globalgap

Khắc phục trong chứng nhận GLOBALGAP lên tới 56 ngày

IQC - Trong thông báo ngày 08/4/2020 của FoodPLUS gửi các tổ chức chứng nhận GLOBALGAP, tổ chức này đã cho phép việc tăng thời gian khắc phục các điểm không phù hợp lên tới 28+28 ngày trong thời điểm dịch bệnh. Thông báo có đoạn "Trong thời điểm dịch bệnh, Tổ chức chứng nhận [...]