vietgap thủy sản, chứng nhận, vietgap

Tại sao áp dụng VietGAP khó khăn và triển khai chậm?

Nhiều nông dân chưa tích cực ứng dụng bộ tiêu chuẩn VietGAP vào hoạt động nuôi trồng thủy sản. Trong quá trình điều tra thực địa về VietGAP ở các tỉnh như: Cà Mau, Bạc liêu, Sóc Trăng, chúng tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn, trao đổi với một số hộ nuôi tôm [...]