IQC – Trong thông báo gửi tới các Tổ chức chứng nhận GLOBALGAP mới đây, GLOBALGAP đã thông báo về việc sẽ ban hành tiêu chuẩn GLOBALGAP phiên bản V6 vào tháng 4 năm 2022. Hiện tại, bản nháp cuối cùng đã được Ủy ban Kỹ thuật đệ trình lên Ban Cố vấn của tổ chức này.

Bắt đầu từ tháng 7/2019, Ủy ban Kỹ thuật GLOBALGAP đã thống nhất về cấu trúc của bộ tiêu chuẩn V6. Trải qua nhiều lần họp kỹ thuật cũng như tham vấn từ cộng đồng, phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn Đảm bảo Trang trại Tích hợp dần được hình thành. Với tiêu chí “Giải pháp Đảm bảo Trang trại thông minh”, phiên bản V6 đã có nhiều thay đổi khác biệt so với phiên bản V5 trước đó. Hiện tại, các tiêu chuẩn cho Rau và Trái cây, Hoa và Cây cảnh, Thủy sản đã sẵn sàng cho ngày chính thức ra mắt.

Theo đó, thay đổi lớn nhất của tiêu chuẩn là việc chia thành hai nhánh tiêu chuẩn, một nhánh phục vụ cho các nhà sản xuất tìm kiếm chứng nhận được thừa nhận bởi GFSI (IFA Version 6 GFS), một nhánh cần tiêu chuẩn với các tiêu chí bớt khắt khe hơn (IFA Version 6 Smart ).

Tiêu chuẩn GLOBALGAP phiên bản V6 vẫn tập trung vào các mục tiêu tiên quyết: Pháp lý, Quản lý, Truy suất nguồn gốc, Quá trình sản xuất, An toàn thực phẩm, Môi trường bền vững, Sức khỏe người lao động và Phúc lợi vật nuôi (đối với Thủy sản và Chăn nuôi).

Các bảng câu hỏi (checklist) của phiên bản V6 sẽ được tối ưu hóa và tùy chỉnh cho từng đối tượng nhà sản xuất thay vì tiêu chuẩn dạng “một cho tất cả” như trước kia. Đây cũng chính là thay đổi lớn nhất về mặt cấu thành tiêu chuẩn dựa trên tư duy rủi ro, hướng đối tượng. Thêm vào đó, việc nhà sản xuất có thể lựa chọn cung cấp thông tin cho cuộc đánh giá, cũng như thông tin công bố đại chúng là thay đổi lớn như cam kết “tiêu chuẩn thông minh hơn” của GLOBALG.A.P..

Tiêu chuẩn GLOBALGAP được kỳ vọng là Giải pháp Đảm bảo Trang trại Thông minh
Tiêu chuẩn GLOBALGAP được kỳ vọng là Giải pháp Đảm bảo Trang trại Thông minh

Cùng với đó, các chứng chỉ GLOBALGAP sẽ được thống nhất một mẫu chung toàn cầu cho từng lĩnh vực: Trồng trọt, Chăn nuôi và Thủy sản. Chứng chỉ sẽ được ban hành trực tuyến, đồng bộ dữ liệu. Các công cụ kiểm tra tính minh bạch cũng được thiết lập ở chế độ thời gian thực, giúp người tiêu dùng, đơn vị bán lẻ dễ dàng kiểm tra tình trạng chứng nhận của nhà sản xuất. Việc đưa ra các Dịch vụ xác nhận thời gian thực được GLOBALGAP kỳ vọng giúp minh bạch thông tin, hạn chế nạn chứng chỉ giả, chứng chỉ được ban hành sai quy cách.

Đối với yêu cầu cho các Tổ chức chứng nhận, các phạm vi: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên, sẽ không còn các tiểu phạm vi. Do đó, nếu một tổ chức chứng nhận được công nhận cho các phạm vi này, sẽ được phép cung cấp dịch vụ chứng nhận cho toàn bộ sản phẩm trong phạm vi.

Phiên bản V6 sẽ được ra mắt vào tháng 4/2022, chính thức ban hành vào tháng 9/2022 và bắt buộc áp dụng vào tháng 4/2023.

Các nhà sản xuất có nhu cầu chuyển đổi chứng nhận, chứng nhận mới, hoặc tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn này, vui lòng liên hệ IQC để được hỗ trợ.