Tiêu chuẩn GLOBALGAP sắp ra mắt phiên bản V6

IQC - Trong thông báo gửi tới các Tổ chức chứng nhận GLOBALGAP mới đây, GLOBALGAP đã thông báo về việc sẽ ban hành tiêu chuẩn GLOBALGAP phiên bản V6 vào tháng 4 năm 2022. Hiện tại, bản nháp cuối cùng đã được Ủy ban Kỹ thuật đệ trình lên Ban Cố vấn của tổ [...]