IQC được chỉ định thêm 19 chỉ tiêu thử nghiệm phân bón

(Hà Nội) Công ty Cổ phần Chứng nhận và Chứng nhận IQC vừa được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chỉ định Tổ chức thử nghiệm phân bón. Hiệu lực của chỉ định đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2022. Theo đó, Phòng thử nghiệm IQC Hồ [...]