chứng nhận hữu cơ, chung nhan huu co, chung chi huu co

Hiệu lực của chứng nhận VietGAP

Trước đây theo Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT, thời hạn của Giấy chứng nhận VietGAP là 2 năm nhưng Thông tư 06/2018/TT-BNNPTNT đã bãi bỏ VietGAP trồng trọt. Hiện nay việc thực hiện VietGAP trồng trọt theo TCVN 11891-1:2017. Tại Điểm e, Khoản 1, Điều 20 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một [...]

Tầm quan trọng của thử nghiệm mẫu đất trong nông nghiệp

Thử nghiệm mẫu đất trong nông nghiệp là một hoạt động rất quan trọng. Nó góp phần vào việc tối ưu hóa sản xuất, bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm bởi dòng chảy và dư lượng phân bón dư thừa, hỗ trợ chuẩn đoán các bệnh cây trồng, nâng cao cân bằng dinh [...]
vietgap thủy sản, chứng nhận, vietgap

Tại sao áp dụng VietGAP khó khăn và triển khai chậm?

Nhiều nông dân chưa tích cực ứng dụng bộ tiêu chuẩn VietGAP vào hoạt động nuôi trồng thủy sản. Trong quá trình điều tra thực địa về VietGAP ở các tỉnh như: Cà Mau, Bạc liêu, Sóc Trăng, chúng tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn, trao đổi với một số hộ nuôi tôm [...]

Quy định về giấy chứng nhận VietGAP

Giấy chứng nhận VietGAP được quy định tại Điều 17 Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành như [...]
Chuyên gia đánh giá VietGAP tại trang trại Vải thiểu Lục Ngạn

Hình thức đánh giá chứng nhận VietGAP

Hình thức đánh giá của tổ chức chứng nhận VietGAP được quy định tại Điều 14 Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt do Bộ Nông nghiệp và Phát [...]
cam vietgap, chứng nhận vietgap cho cam

Hiệu quả sản xuất theo quy trình VietGAP ở Hải Dương

(Chinhphu.vn) - Trong những năm gần đây, mô hình sản xuất theo quy trình VietGap được xây dựng tại một số huyện đã mở ra cơ hội mới nâng giá trị các cây trồng truyền thống cũng như các giống cây mới ở Hải Dương khi được chứng nhận VietGAP. Trong những ngày đầu năm [...]
Khách hàng của IQC nhận chứng chỉ VietGAP

VietGAP cũ và mới giống nhau, khác nhau thế nào?

Tiêu chuẩn VietGAP mới theo TCVN 11892-1:2017 phần 1 trồng trọt theo Quyết định số 2802/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2017 của Bộ Khoa học và công nghệ. Quy trình VietGAP cũ phần trồng trọt theo phụ lục IX B thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ban hành ngày 26/09/2012 và theo Quyết định số 379 /QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 [...]
Chuyên gia đánh giá VietGAP tại trang trại Vải thiểu Lục Ngạn

VietGAP là gì?

VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi. VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, [...]