Ngày 15/3/2019, tại Köln, Đức, tổ chức Food PLUS đã chỉ định IQC là tổ chức đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu GLOBALG.A.P. (tổ chức chứng nhận GLOBALG.A.P.) cho các phạm vi: Trồng trọt, Chăn nuôi và Thức ăn chăn nuôi.
chung nhan globalgap
IQC the fully approved GLOBALG.A.P. certification body
Trước đó, IQC đã được Food PLUS chỉ định là tổ chức đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu cho phạm vi Trồng trọt, tiểu phạm vi Rau và Quả, Chè, Cây lương thực. Việc mở rộng phạm vi của IQC nhằm cung cấp cho doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài nhiều lựa chọn hơn trong việc tiếp cận các tiêu chuẩn nông nghiệp an toàn.
Tính đến thời điểm hiện tại, IQC là doanh nghiệp duy nhất mang “màu cờ sắc áo” của Việt Nam trong lĩnh vực chứng nhận GLOBALG.A.P.
Trong chuỗi cung ứng giá trị, việc doanh nghiệp sở hữu các chứng nhận uy tín sẽ tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường.
Nguồn: IQC Marketing
tổ chức chứng nhận globalgap