25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy

Ngày 06/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải. Danh mục sản phẩm, hàng hóa mã số HS nhóm 2 bắt buộc [...]

Vai trò của tiêu chuẩn hóa trong phát triển thành phố thông minh

Thành phố thông minh được hiểu là sự hội tụ của các yếu tố: cơ sở hạ tầng hiệu quả, môi trường sống thân thiện và phá triển KT-XH bền vững. Trong một vài năm trở lại đây khái niệm Thành phố thông minh (Smart City) ngày càng trở nên phổ biến, được tuyên truyền [...]

Ngành dược có công cụ ISO mới để nhận diện thuốc

Với hàng trăm ngàn loại thuốc kê đơn trên thị trường, ngành dược đối mặt với một thách thức ngày càng lớn và đầy rủi ro. Sự ra đời nganh chóng ngày càng nhiều loại dược phẩm có lẽ càng góp phần tăng thêm sự bất ổn. Đây chính là lúc cần tới tiêu chuẩn [...]

Ngày tiêu chuẩn thế giới: Tiêu chuẩn xây dựng lòng tin

Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10 hàng năm là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hóa trên toàn thế giới nhằm chia sẻ bí quyết và chuyên môn để xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế để thúc đẩy thương mại, phổ biến các kiến thức và tiến bộ khoa học [...]

IQC đủ năng lực đánh giá các Hệ thống quản lý

(IQC) Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, IQC liên tục cập nhật các tiêu chuẩn mới của Quốc tế và Việt Nam. Trong năm 2015, IQC đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành đánh giá chứng kiến hoạt động Đánh giá […]