Hội nghị phổ biến Thông tư 21/2017/TT-BCT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Dệt may tại Tỉnh Tiền Giang

Ngày 26/4/2018, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị “Phổ biến Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyde và các amin thơm từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may”. Tham dự hội nghị có đại diện các [...]

Kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu

Ngày  30 tháng 3 năm 2018, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NNPTNT đã quyết định ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC. Theo quyết định 834/QĐ-BVTV-KH, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định [...]