Food PLUS phê duyệt IQC là tổ chức chứng nhận GLOBALG.A.P. trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi

Ngày 15/3/2019, tại Köln, Đức, tổ chức Food PLUS đã chỉ định IQC là tổ chức đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu GLOBALG.A.P. (tổ chức chứng nhận GLOBALG.A.P.) cho các phạm vi: Trồng trọt, Chăn nuôi và Thức ăn chăn nuôi. IQC the fully approved GLOBALG.A.P. certification body [...]

Đánh giá chứng nhận hợp quy dệt may tại Bitis và Bitas

Ngày  07  tháng 8  và ngày 09 tháng 8 năm 2018, Đoàn chuyên gia đánh giá của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC đã tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may theo quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT, cho Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai [...]

Đánh giá chứng nhận hợp quy giấy tại Giấy Sài Gòn.

Ngày 10/01/2017, Đoàn đánh giá chứng nhận hợp quy giấy của Công ty CP Chứng nhận và Giám định IQC đã tiến hành đánh giá tại Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn nhằm xác nhận sự phù hợp của sản phẩm giấy đối với Thông tư 36/2015/TT-BCT và Thông tư 33/2016/TT-BCT của Bộ trưởng [...]