IQC cung cấp các dịch vụ

Chứng nhận Nông nghiệp Hữu cơ
Hiện nay, chứng nhận Hữu cơ tại Việt Nam phù hợp theo bộ tiêu chuẩn sau đây: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ • Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ • Nông read more
Đào tạo
Tại sao nên sử dụng dịch vụ đào tạo của IQC? Năng lực đào tạo của IQC có được công nhận không? IQC cung cấp Chứng nhận GLOBALG.A.P. Chứng nhận VietGAP Chứng nhận Hợp quy Chứng nhận Hợp chuẩn Chứng nhận hệ thống quản lý Phân tích, thử nghiệm Đào tạo read more
Chứng nhận GLOBALG.A.P.
GLOBALG.A.P. là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Thông qua việc chứng nhận, các nhà sản xuất chứng minh việc thực hiện tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. của mình. Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng read more
Chứng nhận Hợp chuẩn
Chứng nhận Hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở read more
Chứng nhận Hợp quy
Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Khác với Chứng nhận Hợp chuẩn, Chứng nhận Hợp quy là bắt buộc! Căn cứ kết quả read more
Chứng nhận hệ thống quản lý
Tại IQC, chúng tôi thấu hiểu sự khó khăn của các công ty ngày nay khi phải đối diện với nhu cầu ngày càng tăng của lợi nhuận, công nghệ, chất lượng góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững. Để biến những áp lực đó trở thành lợi thế khi cạnh tranh, read more
Chứng nhận VietGAP
VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi. VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, read more
Phân tích, thử nghiệm
Phòng thử nghiệm của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC đáp ứng các yêu cầu của cơ quan công nhận về sự phù hơp của phòng thử nghiệm, phân tích, được Văn phòng Công nhận Việt Nam (BOA) công nhận với mã VILAS 798. Với trên 90 phép thử được công nhận read more

Hoạt động nổi bật

Giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế..

IQC và
Các dấu mốc

Trên 1200 khách hàng

Hơn 70 nhân viên

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nhận, chỉ định

99,78% khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ

Phòng thí nghiệm VILAS 798 được chỉ định

Trang thiết bị hiện đại, đồng bộ

Khách hàng nói về IQC