Đánh giá chứng nhận hợp quy dệt may tại Bitis và Bitas

Ngày  07  tháng 8  và ngày 09 tháng 8 năm 2018, Đoàn chuyên gia đánh giá của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC đã tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may theo quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT, cho Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai [...]

Thông báo chứng nhận Vietgap theo Thông tư 06/2018/TT-BNNPTNT

Căn cứ thông tư 06/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 21 tháng 06 năm 2017 về việc sửa đổi thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 09 năm 2012 quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với [...]

Hội nghị phổ biến Thông tư 21/2017/TT-BCT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Dệt may tại Tỉnh Tiền Giang

Ngày 26/4/2018, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị “Phổ biến Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyde và các amin thơm từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may”. Tham dự hội nghị có đại diện các [...]